Kungliga Tennishallen

Exengo har varit med i en ombyggnad i delar av Kungliga Tennishallen och har projekterat nya el- och belysningsinstallationer.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2015

Ort

Östermalm, Stockholm

Yta

Fotograf

Exengo

Kompetenser