Kungliga musikhögskolan

Exengo har fått förtroendet av Akademiska hus att projektera moderna lösningar gällande kommunikationsnät samt integrerade säkerhetssystem för nya Kungliga Musikhögskolan som snart ska uppföras intill korsningen Valhallavägen, Lidingövägen.

Kungliga Musikhögskolan har högt ställda krav och goda intentioner när det gäller säkerhetslösningar som även ska innefatta ett smart och användarvänligt system för bokning av en mycket stor mängd lokaler för personal och studenter.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2012

Ort

Valhallavägen, Stockholm

Yta

ca 20 000 kvm

Bild

Wikipedia