Exengo

Kungliga musikhögskolan

Exengo har fått förtroendet av Akademiska hus att projektera moderna lösningar gällande kommunikationsnät samt integrerade säkerhetssystem för nya Kungliga Musikhögskolan som snart ska uppföras intill korsningen Valhallavägen, Lidingövägen.

Kungliga Musikhögskolan har högt ställda krav och goda intentioner när det gäller säkerhetslösningar som även ska innefatta ett smart och användarvänligt system för bokning av en mycket stor mängd lokaler för personal och studenter.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Akademiska hus
ARKITEKT: AIX Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2012
ORT/PLATS: Valhallavägen, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 20 000 kvm
KOMPETENSER: Säkerhet

Bild: Wikipedia

Prenumerera på våra nyheter