Kulturhuset & teaterhuset

Kulturhuset och Teaterhuset vid Sergels torg i Stockholm ingår i Skansen 23. Husen ritades av den världsberömde arkitekten Peter Celsing. Byggnaderna invigdes mellan 1968 och 1974 och är blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, byggnaderna bedöms vara synnerligen kulturhistoriskt värdefulla och motsvarar fodringar för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Stort fokus har legat på att bevara och återställa husens likt vid byggnadernas uppkomst.

Skansen 23 har varit ett upprustningsprojekt av Kultur- och Teaterhusets tekniska installationer som uppnått sin livslängd. Upprustningen har utförts med mål att förbättra inomhusmiljön och för att skapa en mer energieffektiv byggnad med ett enklare driftunderhåll.

Exengo har varit delaktiga i projektering av belysning och el- och telesystem sen projektets start 2015. Skansen 23 har varit ett omfattande projekt med sina 70 000 kvm innehållande många olika verksamheter och hyresgäster. Kulturhuset består av nio våningsplan med stora glasfasader ut mot Sergels torg. Stora delar av bottenplanen utgörs av restauranger, butiker och det helt nya besökscentret. Lite högre upp i huset finns det delvis ett flertal bibliotek, utställningsytor, en biograf, en hörsal och Kulturhusets Teaterbar. Kulturhuset är en av Stockholms mest besökta byggnader. Exengo har projekterat nästan samtliga ytor i huset i samtliga skeden, från inventering till färdiga bygghandlingar.

Teaterhuset består av tolv våningsplan, i de nedre planen finns många av scenerna med dess tillhörande bakutrymmen, loger och omklädningsrum. Här finns även det stora snickeriet, en målarverkstad och en smedja. Teaterhusets mittkärna består av Stora Scenen med dess höga scenvind.  Ytorna runtom scenvinden innehåller bland annat kontor, skrädderi och repetitionssalar. I systemhandlingsskedet projekterades nya installationer till nästan hela huset. I bygghandling lades störst fokus på Teaterhusets nedre våningsplan.

Byggnaderna ska certifieras inom Breeam In Use, nivå Good.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2015-2020

Ort

Stockholm

Yta

70 000 kvm

Fotograf

Jansin & Hammarling (bild 1-3), 

Johan Eldrot Ahrbom & Partner (Bild 4-8)

Kompetenser 

El, Kommunikation & säkerhet, KNX fastighetsautomation, 

Ljusdesign