Brista avfallshantering – BOSS

Brista One Stop Solution (BOSS) är en anläggning tänkt att komplettera Bristaverket, som är ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och el, Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi utvecklar just nu en verksamhet för avfallssortering tillsammans med SÖRAB i Bristaverket. En automatiserad anläggning som ska sortera och återvinna avfall.

Exengo står för styrporjektering av processventilation och fastighetssystemet för värme och ventilation.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2019 – 2020

Ort

Märsta, Sigtuna

Yta

4900 kvm

Illustration

Kompetenser 

 Automation och styr,

 VVS