Exengo

Brista avfallshantering – BOSS

Brista One Stop Solution (BOSS) är en anläggning tänkt att komplettera Bristaverket, som är ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och el, Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi utvecklar just nu en verksamhet för avfallssortering tillsammans med SÖRAB i Bristaverket. En automatiserad anläggning som ska sortera och återvinna avfall.

Exengo står för styrporjektering av processventilation och fastighetssystemet för värme och ventilation.

ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: ca 4 900 kvm
VERKSAMHET: Industri
KOMPETENSER: VVSStyr och Automation

Prenumerera på våra nyheter