Exengo

Installationssamordning DTC

Exengo har varit delaktiga i projektet Skansen 18 från förstudie, via program- och systemhandling till bygg- och relationshandling. Eftersom kunskapen om fastigheten och den projekterade slutprodukten fanns hos Exengos medarbetare, fick vi även som uppdrag att medverka som installationssamordnare på plats tillsammans med Arconas produktionsmedarbetare.

Uppdraget innefattade till stor del ledning av installatörer, uppföljning och kontroll av utfört arbete samt skapande av förutsättningar för deras arbete genom att planera och styra andra yrkesgrupper så som håltagare, snickare, byggservice m.fl. Exengo ansvarade i huvudsak för VS-entreprenaden men rollen klev över även till de andra teknikentreprenaderna så som sprinkler, ventilation, el samt styr.

Den höga detaljkunskapen kring den projekterade tekniken samt idéerna bakom projekteringen värderades högt av samtliga inblandade i produktionen. Vår roll som både teknikkonsult och installationssamordnare skapade en naturlig och effektiv kommunikationsväg mellan produktion och projekteringsgrupp.

Uppdraget pågick i ca 18 månader.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Stena Fastigheter / Arcona
ARKITEKT: DOOS Architects
UPPDRAGSÅR: 2015-2017
ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: 27 000 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl och TelesystemEnergiStyr och Automation och VVS

Fotograf: Bild nr 2 och 3 Mikael Silkeberg

Prenumerera på våra nyheter