Installationssamordning DTC

INSTALLATIONSSAMORDNING DOWNTOWN CAMPER

Exengo har varit delaktiga i projektet Skansen 18 från förstudie, via program- och systemhandling till bygg- och relationshandling. Då kunskapen i Exengo-gruppen var så hög om fastigheten och den projekterade slutprodukten, fick vi även som uppdrag att medverka som installationssamordnare på plats tillsammans med Arconas produktionspersonal. Uppdraget innefattade till stor del ledning av installatörer, uppföljning och kontroll av utfört arbete samt skapande av förutsättningar för deras arbete genom att planera och styra andra yrkesgrupper så som håltagare, snickare, byggservice m.fl. Exengo ansvarade i huvudsak för VS-entreprenaden men rollen flöt även ut till de andra teknikentreprenaderna så som sprinkler, ventilation, el samt styr. Den höga detaljkunskapen kring den projekterade tekniken samt tanken bakom projekteringen värderades högt av samtliga inblandade i produktionen. Vår roll som både teknikkonsult och installationssamordnare skapade en naturlig och smidig kommunikationsväg mellan produktion och projekteringsgrupp. Något som uppskattades av båda grupper.
Uppdraget pågick i ca 18 månader.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Stena Fastigheter / Arcona
ARKITEKT: DOOS Architects
UPPDRAGSÅR: 2015-2017
ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: 27 000 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl och TelesystemEnergiStyr och Automation och VVS

Prenumerera på våra nyheter