Hill House i Värmdö

Exengo samarbetade med Friendly Building vid byggandet av den energieffektivt designade villan Hill House i Värmdö. Byggnaden projekterades för att klara att understiga en energianvändning på 15 kWh/m2,år, samt ett  uppvärmningseffektbehov lägre än 10 W/m2.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2014

Ort

Värmdö, Stockholm

Yta

Fotograf

Exengo

Kompetenser 

El, Energi,

 VVS