Hästskon 9

Bredvid NK, i korsningen mellan Regeringsgatan och Hamngata ligger kvarteret Hästskon 9. Hästskon 9 byggdes under 1930-talet och har sedan dess genomgått en del ombyggnationer. Huset var ett av de första affärshusen i Stockholm som var byggd i den funktionalistiska stilen. Idag är huset Grönklassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och anses vara kulturhistoriskt värdefull.

Byggnaden består av nio våningar ovan jord och två underjordiska våningar. Exengo har fått i uppdrag av nuvarande fastighetsägaren Vasakronan att projektera ventilationssystem till huset. Idag utgörs byggnaden av ca 5700 kvm kontor och ca 3400 kvm butiksyta.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2021

Ort

Stockholm

Yta

5650 kvm

Fotograf

Exengo

Kompetenser

VVS