Hästskon 9

Bredvid NK, i korsningen mellan Regeringsgatan och Hamngata ligger kvarteret Hästskon 9. Hästskon 9 byggdes under 1930-talet och har sedan dess genomgått en del ombyggnationer. Huset var ett av de första affärshusen i Stockholm som var byggd i den funktionalistiska stilen. Idag är huset Grönklassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och anses vara kulturhistoriskt värdefull.

Byggnaden består av nio våningar ovan jord och två underjordiska våningar. Exengo har fått i uppdrag av nuvarande fastighetsägaren Vasakronan att projektera ventilationssystem till huset. Idag utgörs byggnaden av ca 5700 kvm kontor och ca 3400 kvm butiksyta.

FASTIGHETSÄGARE/KUND: Vasakronan
ARKITEKT:  Equator Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2021
ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: ca 11 000 kvm
KOMPETENSER: VVS 

Prenumerera på våra nyheter