Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen

Täby kommun byggs nu en ny skola om ca 9 600 m2 med tillhörande skolgård. Skolbyggnaden dimensioneras för ca 700 elever och barn i årskurs F-6. Intill skolan ska även en ny idrottshall med läktare för 500 åskådare byggas med en total yta på ca 3 200 m2.

Skolbyggnaden projekteras och byggs för att uppnå Miljöbyggnad  Guld och Idrottshallen Miljöbyggnad Silver.

Exengo har fått i uppdrag av Arcona att projektera samtliga installationer inom El- och telesystem, Belysning, VVS samt ansvara för Energisamordningen och Miljöcertifieringar.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Arcona
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2016-2017
ORT/PLATS: Täby, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 9 600 kvm
KOMPETENSER: El- och telesystemBelysningVVSEnergisamordning och Miljöcertifiering

Prenumerera på våra nyheter