Hägerneholmsskolan & Hägerneholmshallen

Under 2016 fick Exengo i uppdrag av Arcona att projektera samtliga installationer till en skola och idrottshall i nya stadsdelen Hägerneholm, Täby kommun. Skolan består av förskole- och grundskoledel, där förskolan rymmer 110 barn och grundskolan 600 elever. En läktare ska byggas till idrottshallen som ska rymma 500 åskådare. Utöver projektering av skola och idrottshall ingick även el- och belysningsprojektering till skolans skolgård med tillhörande konstgräsplan.

Skolan och idrottshallen har haft höga miljöambitioner och certifierats enligt Miljöbyggnad, nivå Guld respektive Silver. Det har varit utmanande att uppfylla de högt ställda kraven. För att ro i hamn har Exengo varit delaktiga med att utforma arkitektur, fönster och konstruktion. Även designat smarta ventilations- och belysningssystem som bidrar till såväl gott inomhusklimat som minskad energianvändning. Samtidigt har Exengos projektörer säkerställt att installationsprodukter inte innehåller skadliga ämnen.

Skolan stod klar under höstterminen 2019 och blev under 2020 nominerad till Täbys stadsbyggnadspris.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2016-2017

Ort

Täby, Stockholm

Yta

9600 kvm

Fotograf