Gymnasieskola Slakthusområdet

Stockholms första nybyggda gymnasieskola på 40 år byggs i nordvästra Slakthusområdet.

Skolan ska bli fem våningar hög med en takterrass i söderläge. Delar av taket ska täckas med sedum för dagvattenhantering. Markplanet ska få en genomsiktlig bottenvåning för att skapa både livfulla och trygga miljöer runt byggnaden. Bottenplan inrymmer bl.a. storkök och matsalar och de ovanliggande fyra våningsplanen inrymmer utbildningslokaler, bibliotek och café. I källarplan placeras teknikutrymmen och skyddsrum.

Skolan planeras att rymma cirka 800 elever med inriktning för teoretiska program. Under hösten 2026 kan skolans första elever påbörja sin undervisning i den helt nya gymnasieskolan.

I förtroende åt Atrium Ljungberg och i samverkan med SISAB utför Exengo projektering i systemhandlingsskede av VVS-, styr- och energisystem. Byggnaden ska miljöcertifieras inom Miljöbyggnad, nivå Guld. 

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2022-2023

Ort

Slakthusområdet, Stockholm

Yta

600 kvm

Rendering

Atrium Ljungberg

Kompetenser 

Automation & styr, Energi, VVS