Grimstahallen

En ny idrottshall uppfördes invid Grimsta Skola och Idrottsplats under 2017. Idrottshallen har fullstor bollplan med läktare för 120 personer.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad med betyg Silver.

Exengo har varit inblandad i projektering av VVS, El och Telesystem, Styr och Automation samt utförde samtliga energiberäkningar och arbetade med Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2016-2017

Ort

Vällingby, Stockholm

Yta

2000 kvm

Fotograf