Gösta Ekmans Förskola

Exengo fick i uppdrag av Freindly Building att projektera en ny förskolebyggnad med passivhusteknik som delvis byggs med prefabricerade moduler. Projektets vision och mål var att skapa en attraktiv byggnad kombinerat med en bra arbetsmiljö för pedagoger samt en trivsam, säker och stimulerande miljö för barnen.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2016-2017

Ort

Axelsberg, Stockholm

Yta

ca 1100 kvm