Exengo

Gösta Ekmans Förskola

Exengo fick i uppdrag av Freindly Building att projektera en ny förskolebyggnad med passivhusteknik som delvis byggs med prefabricerade moduler. Projektets vision och mål var att skapa en attraktiv byggnad kombinerat med en bra arbetsmiljö för pedagoger samt en trivsam, säker och stimulerande miljö för barnen.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Friendly Building
ARKITEKT: Zin Arkitetkur / Street Monkey Architects
UPPDRAGSÅR: 2016-2017
ORT/PLATS: Axelsberg, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 1 100 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl och TelesystemEnergiStyr och Automation och VVS

Fotograf: Friendly Building

Prenumerera på våra nyheter