Gösta Ekmans Förskola

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR – TYPOGRAFEN

Exengo fick i uppdrag av Freindly Building att projektera en ny förskolebyggnad med passivhus teknik som delvis byggs med prefabricerade moduler. Projektets vision och mål var att skapa en attraktiv byggnad kombinerat med en bra arbetsmiljö för pedagoger samt en trivsam, säker och stimulerande miljö för barnen.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Friendlybuilding
ARKITEKT: Zin Arkitetkur / Street Monkey Architects
UPPDRAGSÅR: 2016-2017
ORT/PLATS: Axelsberg, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 1 100 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl och TelesystemEnergiStyr och Automation och VVS

Bild: Friendlybuilding

Prenumerera på våra nyheter