Glömstaskolan

Huddinge får en ny grundskola planerad för ca 720 elever. En modernt utformad byggnad om ca 8 500 m2, med korridorlös utformning och med en ljusgård som omges av olika typer av rum och undervisningssalar för elever och personal.

Energiprestanda ligger i fokus, och Glömstaskolan projekteras för att uppfylla energiprestandakraven som ställs för passivhus och Guld på området Energi för Miljöbyggnad. Exengo har uppdraget att projektera och planera samtliga installationer för Glömstaskolan, energisamordning, samt arbetet med att miljöcertifiera byggnaden.

Inblandade discipliner från Exengos sida är: Belysning, El & Telesystem, Energi, Miljö, Kommunikation och Säkerhet, Styr och Automation och VVS. Arbetet påbörjades under våren 2014 och till sommaren samma år levererades en Systemhandling.

Bygghandlingsprojekteringen fortsatte under hösten 2014. Inflyttning för skolverksamhet var hösten 2016. 

Beställare

Fastighetsägare

HUSF 

Uppdragsår

2014

Ort

Huddinge, Stockholm

Yta

8500 kvm

Fotograf