Glömstaskolan F-3

Under 2018 påbörjades byggnationen av Glömstaskolan F-3 i Huddinge kommun. En lågstadieskola med angränsning till Glömstaskolan. Byggnaden med sin röda prefab-fasad är dimensionerad för 360 st elever och med en utvidgad skolgård och ny bollplan.

Exengo fick i uppdrag av Arcona att projektera samtliga installationer till den nya skolan inklusive ansvara för energisamordning och miljöcertifieringen. Skolbyggnaden har certifierats inom Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver, och Guld inom energi. Stort fokus har legat på att skapa en god trivsel för eleverna genom att skapa en bra luft, god utblick och stort dagsljusinsläpp.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2018

Ort

Huddinge, Stockholm

Yta

3800 kvm

Fotograf