Glömstaskolan F-3

GLÖMSTASOLAN F-3 MILJÖCERTIFIERAS ENLIGT MILJÖBYGGNAD 3.0

I Huddinge kommun planeras nu för ytterligare en skolbyggnad om ca 3800 m2 intill den tidigare Glömstaskolan. Byggnaden dimensioneras för 360 elever i årskurs F-3. Även skolgården utvidgas och en bollplan tillkommer.

Skolbyggnaden projekteras och byggs för att uppnå Miljöbyggnad 3.0 Silver.
Exengo har i uppdrag av Arcona att projektera samtliga installationer inom El- och telesystem, Belysning, VVS samt ansvara för Energisamordningen och Miljöcertifieringar.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Arcona
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2018
ORT/PLATS: Huddinge, Stockholm
STORLEK/YTA: 3 800 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl & TelesystemEnergiMiljöSäkerhet och VVS

Prenumerera på våra nyheter