Friendly building

Friendly Building är ett företag som bygger och levererar energisnåla och kostnadseffektiva hus för bland annat hotell, hyresrätter, bostadsrätter, studentbostäder och förskolor. Friendly Building säger: ”Våra moduler i stål och betong är utvecklade för arkitektens frihet, byggherrens ekonomi och samhällets hållbarhet”.

Exengo har fått förtroendet och uppdraget att projektera åt Friendly Building i ett flertal projekt, samt att bidra med energisamordning. Först ut var Villa Värmdö och en ny förskola på 800 kvm. Senast var projektering av Kv. Pluto som besitter 76 st nya lägenheter för studenter i Tyresö, där målsättningen var att passivhuscertifiera fastigheten enligt PHI:s standard. Intill de nya bostadshusen projekterar även Exengo belysning ny belysning exteriört. Beställare av utvändig belysning och el är ByggVesta.

Bild från vänster: Villa Värmdö, FSK Typografen, Kv Pluto

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2014-2015

Ort

Värmdö, Hägersten och Tyresö, Stockholm

Yta