Exengo

Skapaskolan

Åt Turako Fastighetsutveckling har Friendly building och Street Monkey Architect tillsammans skapat en modern skola uppbyggd av prefabricerade element utan att göra avkall på flexibiltet eller energianvändning då huset är byggt enligt passivhusstandard. Läromiljön är nyskapande och det kommer studiebesök till Skapaskolan från hela världen.

 

FRÅGA:
Vilket pris blev Skapaskolan nominerat till 2019?

   Årets mest energieffektiva byggnad 
   Årets bygge
   Årets visionära skola