Exengo

Zmarta

Zmartas huvudkontor färdigställdes våren 2020 i det gamla posthuset som ligger i hörnet Odengatan/Dalagatan. Byggnaden uppfördes år 1929 i kvarteret Resedan och gestaltades i svensk 20-talsklassicim av arkitekten Erik Lallerstedt.

Exengo har utfört utredningar samt bistått med hjälp till programskrivningar samt projekterat samtliga installationssystem.

 

FRÅGA:
Vad kallades svensk 20-talsklassicim internationellt?

  Swedish Elegance
  Swedish Grace
  Swedish Expressionism