Exengo

Kulturhuset

Kulturhuset ritades av den världsberömde arkitekten Peter Celsing. Byggnaderna invigdes mellan 1968 och 1974 och är blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering.

Kultur- och Teaterhusets tekniska installationer bedömdes ha uppnått sin livslängd. Upprustningen utfördes med mål att förbättra inomhusmiljön och för att skapa en mer energieffektiv byggnad med ett enklare driftunderhåll.

Exengo har utfört projektering av belysning, el- och telesystem, KNX och fastighetsautomation sen projektets start 2015. 2020 återinvigdes ca 70 000 kvadratmeter Kultur- och Teaterhus.

 

FRÅGA:
Kulturhuset och Teaterhuset är en av Sveriges mest besökta kulturinstitutioner, hur många besökare har de per år?

1     100 000 besökare
   1,5 miljoner besökare
2     3 miljoner besökare