Folksams huvudkontor

Kv Tullgården 2 ägs av Folksam och är beläget vid Skanstull i Stockholm. Lokalerna nyttjas av Folksams huvudkontor samt av externa hyresgäster.

Folksamhuset är, med hög- och lågdelar, blåklassad sedan 2014 av Stadsmuseet i Stockholm.

Exengo har genomfört ombyggnader av styr och övervakningssystem för Hus E, Hus D, Hus U, Hus L och delar av Hus S samt fjärrvärme och värmeåtervinningssystem.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Yngve Tegnér / Nils Einar Eriksson

Uppdragsår

2012-pågående

Ort

Skanstull, Stockholm

Yta

120 000 kvm

Fotograf

Exengo

Kompetenser  

Automation och styr, VVS