Fisksätra centrum

Stena Fastigheter har en framtidsvision om ett mer levande Fisksätra Centrum till 2030. Centrumet som stod färdigt i mitten av 70-talet ska under 2022/2023 genomgå en stor modernisering och upprustning. Stora delar av centrumfastigheten, ca 8 000 kvm, ska få nya tekniska installationer och nya entréer med uppgraderad belysning för att skapa ett tryggt och trivsamt centrum.

Rivningsarbeten samt förberedande arbeten pågår just nu. Exengo har fått förtroendet att ansvara för elprojektering samt ljusdesign. Upprustningen planeras stå klar till vintern 2023/2024.

Fisksätra centrum ska certifieras enligt BREEAM-SE nivå Very Good.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2021 – pågående

Ort

Fisksätra, Nacka

Yta

8 000 kvm

Rendering