Exengo

First Hotel Arlanda

”Med endast 5 min till Arlanda flygplats, 25 min till Stockholm och 20 min till Uppsala är placeringen noga utvald. Det planeras att bli ett fullservice-hotell med stora publika ytor med aktivitetsmöjligheter för övernattande konferensgäster. Hotellet kan till att börja med innehålla 150 rum men det finns möjlighet att utöka med ytterligare 50 rum.”

Exengo fick i uppdrag av Arlandastad Holding AB att projektera och planera de tekniska installationerna för det nya hotellet. Exengo representerade i samtliga discipliner: VVS, Styr, El-Tele, Belysning, Energi samt Miljösamordning.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Arlandastad Holding AB
ARKITEKT: + Rolf
UPPDRAGSÅR: 2015-2016
ORT/PLATS: Arlanda, Stockholm
STORLEK/YTA: ca 6 000 kvm
KOMPETENSER: BelysningEl & TelesystemStyr och Automation och VVS

Prenumerera på våra nyheter