Farstavikens skola Ekedal

Farstavikens skolan belägen i Gustavsberg, Värmdö består av sju byggnader. Skolverksamheten har genom årens lopp byggts ut, den första byggnaden upprättades 1884 och den senaste 1968. Skolans spännande historia har involverat både en byggnadsantikvarie och arkeologer. I projektet har sex av byggnaderna renoverats, husens utvändiga skal har behållits i den mån som gått och större fokus har legat på den interiöra miljön. Mellan två av husen har det även byggts till en länkbyggnad. Skolan ska inrymma elever mellan årskurs F-9.

Projekteringen pågick under 2018, skolan beräknas stå färdigställd under hösten 2020. De sex olika trähusen har alla olika våningsplan, planlösningar och funktioner. Renoveringen har omfattat lärosalar, administrativa utrymmen, slöjdsalar, skolans matsal, fasader och samlingsytor.

Exengo har utfört projektering av samtliga installationssystem förutom sprinkler.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2017-2018

Ort

Gustavsberg, Värmdö

Yta

ca 8000 kvm

Fotograf