Exengo

Erstagården

Erstagården är beläget i Hästhagen i Nacka Kommun. Den befintliga byggnaden ska genomgå en totalrenovering samt få en mindre tillbyggnad. Fastigheten ska innehålla ett vård- och omsorgsboende uppdelat på 6 avdelningar med totalt 60 lägenheter med tillhörande utemiljö.

Exengo har utfört helhetsprojektering.

Elprojekteringen utförs åt Rhodin & Eklund och ventilationsprojekteringen åt Caeli.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Altura Fastigheter
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2021
ORT/PLATS: Stockholm, Nacka
STORLEK/YTA: 5 000 kvm
KOMPETENSER: VVSBelysningEl- och Telesystem

Prenumerera på våra nyheter