Erstagården

Erstagården är beläget i Hästhagen i Nacka Kommun. Den befintliga byggnaden ska genomgå en totalrenovering samt få en mindre tillbyggnad. Fastigheten ska innehålla ett vård- och omsorgsboende uppdelat på 6 avdelningar med totalt 60 lägenheter med tillhörande utemiljö.

Exengo har utfört helhetsprojektering.

Elprojekteringen utförs åt Rhodin & Eklund och ventilationsprojekteringen åt Caeli.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2021

Ort

Nacka, Stockholm

Yta

5000 kvm

Fotograf

Exengo