Ersta Diakonisällskap

Byggnad 06
Ombyggnation och verksamhetsanpassning av befintliga lokaler i ett plan.

Byggnad 08
Ombyggnation och hyresgästanpassning av kontorslokaler på 3st våningsplan. Kanalisation, kraft och delvis ny belysning.

Byggnad 19
Teknisk upprustning samt anpassning av 5st våningsplan. Ett av våningsplanen gjordes om från kontor till utbildningslokaler. Kanalisation, kraft, data och belysning.

Byggnad 22
Ombyggnad av gamla Ersta sjukhus i 6st våningsplan. Anpassning av olika vård- och administrationslokaler. Ny gynekolog- och urologmottagning har uppförts på plan 12. Ett fokusområde har varit återbruk av befintliga belysningsarmaturer.

Byggnad 25
Totalrenovering av skolans Bibliotek, kanalisation, kraft, data samt belysning inklusive miljöbelysning. Övriga ytor anpassning efter nya rumsbildningar och användningsområden. 

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

Löpande

Ort

Södermalm, Stockholm

Yta

Fotograf

Exengo