Eriksdalsbadet

Stockholms mest välbesökta simhall med nästan 1,5 miljon besökare per år vilket är cirka tre gånger fler än vad simhallen dimensionerades för vid sitt uppförande 1999. Eriksdalsbadet består av sex olika byggnader med många bassänger och funktioner, såväl inomhus som utomhus.

Nu står anläggningen inför en större upprustning där Exengo har fått förtroendet att ansvara för samtliga el-tekniska installationer. Projektering kommer pågå under 2023 och 2024.

Beställare

Fastighetskontoret

Fastighetsägare

Fastighetskontoret

Arkitekt

Uppdragsår

2023-  pågående

Ort

Södermalm, Stockholm

Yta

27 500 kvm

Fotograf

Stockholm stad