Exengo

Ericsson

Ericsson har skapat nya mötesplatser, kommunikationsstråk, utställningshallar och en ny entré i kvarteret Isafjord i Kista. Projektet omfattar ca 8 000 kvm om- och tillbyggnad fördelat på tre delprojekt, Open Box, Pavilion och Ericsson Studio.

Open Box ligger i hjärtat av campus och är en ny mötesplats med utrymme för kreativitet. Här kan även utställningar och filmproduktioner ta plats.

I området har det även skapats ett nytt kommunikationsstråk som via Open Box sammanbinder huvudentrén mot Torshamnsgatan med en ny entré mot Grönlandsgatan i Pavilion. Pavilion är en stor entréhall för utställningar m.m. som blivit en del av Ericssons Studio. Ericsson Studion har fått en ordentlig upprustning och går från temporär till permanent byggnad med nytt unikt innehåll.

Exengo har projekterat installationer inom VVS, Styr- och övervakning, El och Belysning för alla tre delprojekt från tidiga utredningsskedet till skarpa bygghandlingar.

FASTIGHETSÄGARE/KUND: Telefonaktiebolaget LM Ericsson
ARKITEKT: Sandellsandberg Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2017-2020
ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: ca 8000 kvm
KOMPETENSER: VVS, Energi, Styr och automation, BelysningEl och Telesystem

Prenumerera på våra nyheter