Energi

I varje byggprojekt finns uppställda energi- och miljökrav. Minskad energianvändning medför en minskning av byggnadens belastning på miljön.

Då varje byggnad består av en rad komplexa tekniska system som samverkar med deras brukare, är bred kunskap om dessa en förutsättning för att uppnå god funktion och låg energianvändning.

Exengo har energikonsulter med erfarenhet av energiberäkning, energisamordning och utredningar i såväl befintliga byggnader som nybyggnationer.

Vår styrka är, förutom stor kompetens inom energiberäkning och samordning, även tät samverkan mellan våra energi-, miljö- och installationskonsulter.

Exengo energikonsult

Vi arbetar med

  • Energiberäkning (BBR, Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM)
  • Energisamordning – stöd i hela byggprocessen för att uppfylla projektanpassade energimål
  • Passivhus – Certifierade energiexperter för samordning av passivhusprojekt PHI
  • Köldbryggeberäkningar – Detaljerade beräkningar för köldbryggor i byggnadskonstruktioner
  • Dagsljusberäkningar (BBR, Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM)
  • Dagsljussamordning
  • LCC-kalkyler