Enebybergs skola

Enebybergs skola ska byggas ut samt genomgå en renovering för att möta dagens krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet. Skolan utgörs idag av en gammal huvudbyggnad 1911 med ett tillhörande annex från 1970-talet. Annexet ska rivas för att ge plats åt en tillbyggnad som ska länkas ihop med den gamla byggnaden. I samband med utbyggnaden ska skolgården få en härlig miljö med lekplatser och ny belysning.

Skolan är för elever i förskoleklass till årskurs 6. Skolan beräknas vara färdigställd i slutet av 2025.

Projektet är en totalentreprenad där Exengo projekterar bygghandlingar.  

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2024

Ort

Danderyd, Stockholm

Yta

4 000 kvm

Rendering