Eleonoraskolan

Botkyrka kommun planerar att bygga en ny grund- och grundsärskola som är 3-parallelig med plats för 915 elever i Hallunda-Norsborg. Den nya skolan ska få en yta på totalt 13 500 kvm med tillhörande idrottshall. Skolområdet kommer bestå av två fristående huskroppar som förbinds med ett skärmtak. Skolan och idrottshallen planeras att vara färdigställd under sommaren 2025. Idag står Borgskolan på platsen och planeras att rivas för att ge plats åt den nya skolan.

Exengo utför projektering av samtliga installationer för system- och bygghandlingar.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2023 – pågående

Ort

Hallunda, Stockholm

Yta

13 500 kvm

Fotograf