Eleonoraskolan grundskola

Exengo har varit med i projekteringen av den stora Eleonoraskolan på 13 500 kvm i Botkyrka kommun. Bredvid Eleonoraskola ligger förskolan Prästkragen som ska genomgå en ombyggnation och modernisering för att bedrivas som en anpassad grundskola med tillhörighet till Eleonoraskolan. Den anpassade grundskolan ska inrymma cirka 60 elever. Projektet beräknas vara färdigställt under april 2025.  

Exengo har projekterat bygghandlingar.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2024

Ort

Botkyrka kommun, Stockholm

Yta

– kvm

Rendering