Charlottendal Förskola

Förskolan Charlottendal uppförs i två plan som är 800 kvm vardera. Här kommer det finnas 160 platser uppdelat i tolv hemvister. Förskolan byggs av Turako och verksamheten planeras stå klart 2020.

Exengo fick helhetsuppdraget att projektera samtliga discipliner.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2019

Ort

Gustavsberg, Värmdö Kommun

Yta

ca 1600 kvm

Illustration