Exengo

Cederhusen

Cederhusen tillhör kategorin världens största bostadsträhus i innerstadsmiljö och består av 10-13 våningar höga byggnadskroppar med ca 235 bostadslägenheter. Den ovanliga byggnadskonstruktionen samt placeringen ovanpå Eugeniatunneln i Hagastaden gör byggnaderna helt unika i sitt slag.

Exengo har fått uppdraget av Veidekke att projektera VVS, Energi samt El & Telesystem för projektet som genomförs med hållbart byggande för minskad klimatpåverkan.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: NordrVeidekke
ARKITEKT: General Architecture
UPPDRAGSÅR: 2018 – pågående
ORT/PLATS: Stockholm
STORLEK/YTA: ca 20 000 kvm
KOMPETENSER: VVSEl & Telesystem och Energi

Prenumerera på våra nyheter