Cederhusen

Cederhusen tillhör kategorin världens största bostadsträhus i innerstadsmiljö och består av 10-13 våningar höga byggnadskroppar med ca 235 bostadslägenheter. Den ovanliga byggnadskonstruktionen samt placeringen ovanpå Eugeniatunneln i Hagastaden gör byggnaderna helt unika i sitt slag.

Exengo har fått uppdraget av Veidekke att projektera VVS, Energi samt El & Telesystem för projektet som genomförs med hållbart byggande för minskad klimatpåverkan.

Beställare

Fastighetsägare

Nordr 

Uppdragsår

2018 – 2022

Ort

Stockholm

Yta

ca 20000 kvm

Fotograf

Exengo