Campus Frescati

Akademiska Hus ska byta ut sitt mekaniska nyckelsystem mot ett modernare passerkontrollsystem på Campus Frescati för att öka säkerheten men också för att underlätta driften.

Exengo påbörjade projektet under hösten 2012.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2012-2013

Ort

Stockholm

Yta

Fotograf

Exengo