Exengo

BY 72 på SÖS

Byggnad 72 på Södersjukhuset är en ny vårdbyggnad med ca 160 vårdplatser. By 72 är en del av en större ny- och ombyggnation av Södersjukhusets lokaler. Exengo har haft en rådgivande och samordnande funktion inom det omfattande miljöarbetet i projektet.

By 72 har certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Arcona
ARKITEKT: Arcona Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2016-2018
ORT/PLATS: Södermalm, Stockholm
STORLEK/YTA: 18 600 kvm
KOMPETENSER: Miljöcertifiering

Prenumerera på våra nyheter