BY 72 på SÖS

Byggnad 72 på Södersjukhuset är en ny vårdbyggnad med ca 160 vårdplatser. By 72 är en del av en större ny- och ombyggnation av Södersjukhusets lokaler. Exengo har haft en rådgivande och samordnande funktion inom det omfattande miljöarbetet i projektet.

By 72 har certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld.

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2016-2018

Ort

Södermalm, Stockholm

Yta

18600 kvm

Fotograf

Kompetenser 

 Miljö