Exengo

BSK Arkitekters kontor

Exengo har varit delaktiga genom ljusdesign/belysningsplanering i BSK Arkitekters utbyggnad av det befintliga kontoret vid Björns Trädgård på Södermalm i Stockholm.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: BSK Arkitekter
ARKITEKT: BSK Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2016-2017
ORT/PLATS: Södermalm, Stockholm
STORLEK/YTA: –
KOMPETENSER: Ljusdesign/Belysning

Prenumerera på våra nyheter