BSK Arkitekters kontor

Exengo har varit delaktiga genom ljusdesign / belysningsplanering i BSK Arkitekters utbyggnad av det befintliga kontoret vid Björns Trädgård på Södermalm i Stockholm.

Beställare

Fastighetsägare

Arkitekt

Uppdragsår

2016-2017

Ort

Södermalm, Stockholm

Yta

Fotograf

Kompetenser 

 Ljusdesign