Biomedicum – KI

Exengos uppdrag i projektet var att bistå Karolinska Institutets projektledare med teknisk kompetens genom hela projektet. Arbetsuppgifterna varierade från tekniska frågor gällande laboratorier, framtagande av tekniska underlag för upphandling av utrustning enligt LOU, teknisk projektledning, samordning, genomförande av upphandlingar från ax till limpa inklusive överlämnande och att bistå vid utbildning av personal.

Institutioner i Biomedicum: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa), institutionen för neurovetenskap (Neuro), institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB).

Vinnare av Årets Bygge 2019!

Beställare

Fastighetsägare

Uppdragsår

2013-2018

Ort

Solna, Stockholm

Yta

65000 kvm

Fotograf

Exengo

Kompetenser  

Teknisk projektledning, Upphandlingar enligt LOU, Praktisk samordning