Exengo

Quality Hotel Globe

Globenområdet ingår i Stockholm Stads ”Vision Söderstaden” som år 2030 avses bli Stockholms självklara evenemangs- och nöjesknutpunkt.

Som en del i utbyggnaden av området kommer Arcona att tillsammans med Home Properties utföra en om- och tillbyggnad av nuvarande Quality Hotel Globe. Tillbyggnaden omfattar ca 206 hotellrum, ny konferensanläggning samt utbyggnad av reception och lobby i entréplan. Den nya tillkommande ytan är ca 10 000 m² och 3 000 m² ombyggd yta i befintligt hotell.

KUND/UPPDRAGSGIVARE: Arcona
ARKITEKT: White Arkitekter
UPPDRAGSÅR: 2013
ORT/PLATS: Gullmarsplan, Stockholm
STORLEK/YTA: 13 000 kvm
KOMPETENSER: El och Telesystem samt Säkerhet

Fotograf: Arcona

Prenumerera på våra nyheter